กฏหมายครอบครัว

วิชากฎหมายครอบครัวนี้เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา และการสิ้นสุดแห่งการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้สำหรับการเรียนในห้องเรียน และในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ : Feb 25, 2019
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมวดหมู่ : เอกสารการสอน
จำนวนหน้า : 1--
ความนิยม :

จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น