การเรียนการสอน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและประกอบกับประเทศไทย ประสบปัญหาการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีนวัตกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ : Mar 11, 2021
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หมวดหมู่ : เอกสารการสอน
จำนวนหน้า : 74
ความนิยม :

จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น