ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 = The Relationship between Transformational Leadership of School Administrators and School Administration as Perceived by Teachers under the Office of Songkhla Educational Service Area 3

เลขเรียกหนังสือ : ว 352.39 ด211ค 2564
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่วางจำหน่าย : 2564
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB089562 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 = The Relationship between Transformational Leadership of School Administrators and School Administration as Perceived by Teachers under the Office of Songkhla Educational Service Area 3 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 = The Relationship between Transformational Leadership of School Administrators and School Administration as Perceived by Teachers under the Office of Songkhla Educational Service Area 3 
041 a : Language 
tha 
850 a : Location 
อาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 ของหอสมุด 
082 a : DDC Classification No. 
ว 352.39 
082 b : เลขผู้แต่ง 
ด211ค 
260 c : Date of publication 
2564 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
260 a : Place of publication 
สงขลา 
300 c : ขนาด 
30 ซม. 
850 a : Holding institution 
HUCL 
500 a : เลขทะเบียน 
#49351 = 2306 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น