การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง = The Development of Reading Comprehension Skill in Thai Subject by Using the Method of SQ4R Learning Management with Using Skill Practice Exercises for Mattayomsuksa 1 Students for the School under Office of the Private Education Commission Mueang District, Trang Province

เลขเรียกหนังสือ : ว 495.91842 จ164ก 2565
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ = Hatyai University
วันที่วางจำหน่าย : 2565
จำนวนหน้า : 197
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB090243 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง = The Development of Reading Comprehension Skill in Thai Subject by Using the Method of SQ4R Learning Management with Using Skill Practice Exercises for Mattayomsuksa 1 Students for the School under Office of the Private Education Commission Mueang District, Trang Province ว 495.91842 จ164ก 2565 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง = The Development of Reading Comprehension Skill in Thai Subject by Using the Method of SQ4R Learning Management with Using Skill Practice Exercises for Mattayomsuksa 1 Students for the School under Office of the Private Education Commission Mueang District, Trang Province 
041 a : Language 
tha 
850 a : Location 
อาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 ของหอสมุด 
082 a : DDC Classification No. 
ว 495.91842 
082 b : เลขผู้แต่ง 
จ164ก 
260 c : Date of publication 
2565 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ = Hatyai University 
260 a : Place of publication 
สงขลา 
300 a : Total pages 
197 
300 c : ขนาด 
30 ซม. 
850 a : Holding institution 
HUCL 
500 a : เลขทะเบียน 
2379 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น