ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับการจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาเมืองใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 = Effects of STEM Education with Inquiry Cycle (5E) Approach on Science Achievement and Problem Solving Ability of Prathomsuksa 5 Students in Mueang Mai Phatthana Network Group of Songkhla Primary Educational Service Area Office 1

เลขเรียกหนังสือ : ว 153.15 ศ146ผ 2564
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ = Hatyai University
วันที่วางจำหน่าย : 2564
จำนวนหน้า : 199 หน้า
ความนิยม :

บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานะ
PB091419 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับการจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาเมืองใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 = Effects of STEM Education with Inquiry Cycle (5E) Approach on Science Achievement and Problem Solving Ability of Prathomsuksa 5 Students in Mueang Mai Phatthana Network Group of Songkhla Primary Educational Service Area Office 1 ว 153.15 ศ146ผ 2564 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 

MARC Information

245 a : Title 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับการจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาเมืองใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 = Effects of STEM Education with Inquiry Cycle (5E) Approach on Science Achievement and Problem Solving Ability of Prathomsuksa 5 Students in Mueang Mai Phatthana Network Group of Songkhla Primary Educational Service Area Office 1 
041 a : Language 
tha 
650 a : Subject 
850 a : Location 
อาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี) ชั้น 2 ของหอสมุด 
082 a : DDC Classification No. 
ว 153.15 
082 b : เลขผู้แต่ง 
ศ146ผ 
260 c : Date of publication 
2564 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ = Hatyai University 
260 a : Place of publication 
สงขลา 
300 a : Total pages 
199 หน้า 
300 c : ขนาด 
30 ซ.ม. 
245 c : Statement of responsibility, etc. 
HUCL 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น