Green University @ Hatyai University เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 80 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 80 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ “Green University” ให้ความเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ให้มีสภาพบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้และการพักอาศัยอย่างสงบสุข ซึ่งสอดรับกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นหลัก

วันที่เผยแพร่ : May 21, 2023
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 115 หน้า
ความนิยม :

จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น