คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 8 May 2017

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2560
Thailand Creative Landscape หวนมองอดีตการสร้างสรรค์ไทยใน 6 ทศวรรษ
หากเราลองทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตของไทย ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความสั่นคลอนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม หรือยุคที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ค้นพบได้ก็คือ "ความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ

วันที่วางจำหน่าย : May 17, 2017
สำนักพิมพ์ : TCDC
หมวดหมู่ : ความรู้
จำนวนหน้า : 36
ความนิยม :

จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น